Bakgrunnsbilde

Historien

I 1939, 29 aar gammel, startet Erling Rye Andenæs rørleggerbedrift i Oslo med 3 500 kroner i startkapital. Erling reiste til sjøs som 15 åring. Han mønstret av i USA og arbeidet der på sin fars farm i Dakota, og planla å bli i USA som farmer. Da han kom tilbake til Norge for å søke innvandringstillatelse fikk han avslag fordi han hadde arbeidet i USA uten tillatelse. Erling utdannet seg i stedet innen rørleggerfaget, først som læregutt i Oslo, så i Tyskland i 1935-37, hvor han ble ingeniør i varme og sanitær.

Etter hvert startet han utvikling og utbygging av fast eiendom. Den langsiktige økonomiske politikken det ble lagt opp til i Norge i etterkrigstiden, med lav lånerente og en noe høyere inflasjon, gjorde at det ble lukrativt med fast eiendom. Det ble gjort mange tomtekjøp opp gjennom 50-, 60- tallet med tanke på langsiktig utvikling. Byggingen sto han for selv, som entreprenør og selvfølgelig som rørlegger.

På 70 tallet kom Erlings tre sønner, Kjell, Tor og Mads med i familiebedriften, og i 1971 ble entreprenørselskapet Tor Andenaes startet. På slutten av 70-tallet var det entreprenørvirksomheten som dominerte og rørleggerbedriften ble solgt i 1979.

Andenæsgruppen ble stiftet og ekspanderte kraftig på 80-tallet og investerte i mange typer virksomheter: bl.a. utvikling av fast eiendom også i USA, helikoptertransport, seismisk virksomhet, datavirksomhet og forsikring og finans.

Av store ombyggingsprosjekter Tor Andenæs AS stod for kan nevnes Schau’s Bryggeri, Fortuna Bryggeri(Fredensborgveien 24/26) og Oslo Havnelager.

Kjell og Tor kjøpte det vesentlige av aksjene i Oslo Havnelager, en av Oslos mest markante praktbygninger. Det var bygget som et 10 etasjers lagerbygg under og etter første verdenskrig. Da det ble overtatt var det slitent og grått med fremtiden bak seg, men for dyrt å rive. Vi malte det rosa og gjorde det om til et fasjonabelt 40.000 m2 kontorbygg.

I 1985 ble Tor Andenæs AS børsnotert med det formål å skape et godt utgangspunkt for videre satsing i eiendomsmarkedet. Etter emisjonen ble Andenæsfamiliens eierandel i underkant av 50 %. Selskapet skiftet navn til Avantor i 1990 og var helt utenfor familiens eie fra begynnelsen av 90-tallet.

I dag driver Andenæs Eiendom, som nå eies av Kjell Andenaes og hans tre barn, med utvikling og drift av egen eiendom i Oslo og Bærum med spesielt fokus på Sandvika.